Durf te dromen

Iedereen gaat een korte of langere rouwperiode door wanneer je je baan bent kwijt geraakt. Je raakt de grip even kwijt of in ieder geval je hebt het gevoel dat je de grip kwijt bent. Via persoonlijke gesprekken helpt Gloedvol mensen om door deze periode te komen, weer vertrouwen in de toekomst te krijgen en weer grip op hun leven en vooral weer grip op hun keuzes te hebben.
De gebeurtenissen (het ontslag, verlies van werk, faillissement) zijn het startpunt van waaruit er verder wordt gegaan. Vandaaruit wordt mensen een spiegel voorgehouden en worden er vragen gesteld waarom ze denken zoals ze denken; wat ligt er achter deze gedachten. Er wordt dieper ingaan op hoe er met gebeurtenissen wordt omgegaan, hoe er tegenaan gekeken wordt. Kort gezegd, er wordt een stap dieper gemaakt naar de onderliggende systemen.
 
Deze systemen beschermen ons om niet geraakt en beschadigd te worden. Diezelfde systemen echter beperken ons om bij onze diepste kracht te komen. Onze kracht ligt vaak heel diep weggestopt. Hierdoor weten we vaak niet tot hoeveel we in staat zijn en waar we nu eigenlijk goed in zijn, wat ons unieke talent nu daadwerkelijk is. Gloedvol begeleidt mensen om dit weer te vinden en om hier weer in te gaan geloven. Gloedvol helpt mensen om hun diepste dromen uit te spreken en van deze dromen doelen te maken. Deze doelen worden echt haalbaar zodra je vanuit je kracht gaat handelen en niet meer vanuit je pijn en je angst. Je bent in staat om als echt vrij mens naar de wereld en alle mogelijkheden te kijken. Hierdoor krijg je een veel bredere horizon. De hele wereld ligt echt voor je open en je dromen worden doelen en met je doelen maak je een stappenplan. Stap voor stap ga je op weg, genietend en vol zelfvertrouwen. Gaat het eventueel mis, is dat geen probleem maar een unieke ervaring, die je nodig hebt om je dromen te bereiken.
 
Simpel gezegd geeft Gloedvol mensen weer het vermogen om te durven dromen en te geloven in zichzelf.