Ontslagrecht en vergoeding

Wijzigingen in de wetgeving rondom de hervorming van het ontslagrecht hebben onder meer als doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. U als arbeidsrechtadvocaat heeft er gegarandeerd mee te maken. Gloedvol is volledig op de hoogte van deze wetgeving. Daarom is Gloedvol voor arbeidsrechtadvocaten die ideale gesprekspartner als het gaat over werknemers en transitie.

Ontslagvergoeding anno 2014

Anno 2014 is er een nieuw vergoedingensysteem. Iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is, heeft geen recht meer op een ontslagvergoeding, maar op een zogenoemde transitievergoeding. Dit geldt ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Deze transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de transitie van de werknemer naar ander werk eenvoudiger te maken. Arbeidsrechtadvocaten schakelen succesvol Gloedvol in om betreffende transitie (outplacement, replacement) doeltreffend in gang te zetten en te begeleiden.